Nytt-turneringsreglement-mesterpoengreglement-og-skjermreglement

Turneringsreglementet, mesterpoengreglementet og skjermreglementet er oppdatert, endringene trer i kraft i dag.

Nytt-turneringsreglement-mesterpoengreglement-og-skjermreglement

Endringer i turneringsreglementet: 

  • Endret reglement for spilledato i 3.-6. runde i NM for klubblag. Nå er siste frist i utgangspunktet spilletidspunkt for alle kamper, men lagene kan bli enige om å spille på et tidligere tidspunkt. Vi håper på denne måten å bli kvitt et stadig tilbakevendende problem med at lag ikke klarer å bli enige om tidspunkt for avvikling av kamper.
  • NM monrad par er nå kvalifiseringsturnering til NM par på samme måte som KM par i kretsene. Hvis noen ikke benytter seg av finaleplassen de har kvalifisert seg til via NM monrad par, går plassen til neste (reserve)par på resultatlista fra NM monrad par; ikke til kretsen som står for tur for ekstra plass ut fra deltakelsen i KM par.
  • Ny veteranaldersgrense er oppdatert for NM for veteranpar og NM for veteranlag.
  • Vedlegget om splitta skår i lagkamp er tatt bort - med endringa av paragraf 86 i de nye lovene vil man så godt som alltid benytte vekta skår.
  • Skjermreglement er oppdatert 
  • Eget avsnitt om Oslopokalberegning i lagkamp


Endringer i mesterpoengreglementet:

  • Tabellene for Åpent NM par og Åpent NM lag er erstattet med tabeller for NM monrad par og NM monrad lag
  • Tabellen for NM par er oppdatert (54 par i stedet for 52)
  • Skille mellom uavgjort kamp og seier/tap i turneringer med Oslopokalberegning er tatt inn.


Endringer i skjermreglementet:

  • Kun kosmetiske språklige endringer i reglementet som ble publisert før NM par