Lovutvalg

 


Lovutvalget er nå et underutvalg under det nye Utvalg for turneringsvirksomhet.

Her skal du finne det du trenger av informasjon omkring lovene. Det vil også bli forsøkt å legge ut anonymiserte appeller, samt bulletiner og annen informasjon fra LU.

Selvstudiekurs utdanning til krets-TL
Materiell Organisasjonsdagene 2010

Internasjonale lover for turneringsbridge - HTML-utgave av 2007-lovene
Internasjonale lover for turneringsbridge
- PDF av 2007-lovene
Internasjonale lover for turneringsbridge - RAR-fil, HTML-utgaven for nedlasting

Bulletiner

Regler for tillatte meldesystemer
Regler for bruk av systemkort
Regler for bruk av stopp og Regler for bruk av alert og annonsering
Regler for prosedyrestraff

"Turneringslederboka" Word-dokumenter med lenker. Har du trøbbel med å åpne et dokument, lukk og klikk på lenken på nytt.

Appeller

     

Appeller til Lovutvalget sendes NBFs kontor, sammen med et appellgebyr på kr 300,00 (overfør beløpet pr. bankgiro til konto 5002 05 01585). Husk at alle felter på appellskjemaet skal fylles ut. Vær nøyaktig ved utfylling av navn, adresse og tlf.nr. til TL og partene. Appellanten skal fylle inn kontonummer for evt. retur av appellgebyr. I lagkamp skal kopi av listene fra begge bord vedlegges.

 

 

 

 

Markus Bruno

Markus Bruno

Medlem
Tlf
404 47 709
E-post
Send e-post
Jon-Egil Furunes

Jon-Egil Furunes

Medlem
Tlf
928 58 239
E-post
Send e-post
Håkon Kippe

Håkon Kippe

Medlem
Tlf
907 64 848
E-post
Send e-post
Allan Livgård

Allan Livgård

Sekretær
Tlf
990 40 205
E-post
Send e-post