2018 - Finalistene

Finalist 1:5 Einar Knudsen (Kolbotn BK)

Einar, som er hovedmedlem i Kolbotn BK og sidemedlem i diverse andre klubber, har hatt verv i Kolbotn og i bridgekretsen i mange år.

Han arbeider utrettelig, store deler av dagen for bridgen, og er ustoppelig i sine initiativer for bridgen. Han skaffer makkere, sørger for større deltagelse i naboklubber (f.eks. Ås og Posten) ved å ta med og introdusere nye spillere til disse klubbene (undertegnede som er relativt fersk spiller er et eksempel på det). Han organiserer fellestransporter ++ for å få flere spillere til klubbkveldene hos naboklubber. Han kontakter tidligere spillere, og «spleiser» nye makkerpar og mikspar!

Han hjelper til med organisering av turneringer i flere klubber, og formidler kortgiving etc for arrangementer. 

Einar er handikappet, men dette stopper han ikke hverken i klargjøring og rydding av lokaler etter spillekvelder.

Jeg kan, som relativt fersk spiller, vanskelig se en mer aktiv og verdig kandidat enn Einar!

Nominert av Terje Eriksen

 
Finalist 2:5 Eva Hagen (Pass BK)

Jeg vil gjerne nominere Eva Hagen til prisen Årets Bridgeildsjel.  

 

Hun driver bridgeklubben Pass. I tillegg til å være turneringsleder, spiller hun også  gjerne med en makkerløs deltaker.
Hun er omsorgsfull – henter og bringer en spiller som er dårlig til bens, baker også kaker til spillerne og gjør det trivelig rundt seg.
Et smittende, godt humør dertil. Bingo!


Nominert av Guro Skjæveland

Finalist 3:5 Geir Larsen (Stavanger BK)

 

Jeg vil herved nominere Geir Larsen fra Stavanger BK som årets ildsjel. Han har i en årrekke hatt bridgens interesse og spesielt nybegynnere som sitt hovedfokus. Han stiller gjerne opp og spiller med en nybegynner på klubbkveld, og de 2 siste årene har han vært en av de ivrigste bidragsyterne til Sandnes juniorbridgeklubb. Han har ikke barn selv, men viser et dedikert pågangsmot for å få disse barna opp og fram. Han er en tålmodig sjel som villig lærer vekk av sine bridgekunnskaper. Han har også holdt utallige nybegynnerkurs for voksne, og er den som drifter Stavanger BK på alle klubbkvelder. Jeg mener at Geir Larsen er en sterk kandidat for årets ildsjel.

Nominert av Bente Faag

Finalist 4:5 Hans Rønning (Idd BK)

Jeg vil gjerne nominere Hans Rønning , Idd bridgeklubb til prisen Årets Bridgeildsjel.

Hans Rønning ble formann i Idd Bridgeklubb 19 desember 1986. Han har vært sammenhengende formann i klubben siden da, han er nå inne i sitt trettiandre år som formann. Han styrer klubben med sikker hånd og holder orden på interne poengberegninger og står for utregninger av resultater av spillekvelder når dataen ikke er oppe og går. De to siste spillekvelder i april har han gått helt til topps sammen med sin makker. 

I juni blir Hans 93 år! 

Jeg mener han må være en kandidat til å bli årets ildsjel.

Nominert av Øystein Moræus 

Finalist 5:5 Jan Terje Lofthaug (Innspilt BK)

Vi vil gjerne få fremme JAN TERJE LOFTHAUG som kandidat til årets bridge-ildsjel.Han er selve prototypen på en ildsjel.

Ikke nok med at han er hyggelig og høflig, viser omtanke for sine med- og motspillere og – selvsagt – alltid stiller opp for klubben sin! Men det som gjør at vi vil fremme Jan Terje som årets ildsjel er at han utviser aktiviteter også utenfor sin hjemme-klubb i bridgens navn og ånd.

Gjennom sin iherdige innsats gjennom flere år i «Innspilt BK» fremmer han kunnskap om bridgen både når det gjelder det rent kortmessige men også i aller høyeste grad det miljømessige. Hans innsats for innsatte i fengsler, personer knyttet til overgangsboliger og institusjoner som blant annet Blå-kors og Stifinneren er samtidig en formidabel samfunnsinnsats.

Vi får sannsynligvis aldri noe tall på hva Jan Terje sparer samfunnet for i form av å knytte tidligere innsatte opp mot et miljø som tar imot dem når de kommer ut, og som for en del kanskje hindrer tilbakefall til kriminalitet.

Han hjelper innsatte med kontakt med lokale klubber ved både frigangssoning og løslatelse, og er levendegjøringen av «Innspilt BK» sitt motto: «med bridge som brobygger». Kan noen passe bedre som årets ildsjel?

Nominert av Vegar Næss og Elisabeth Groseth